សេវា​គ្រួសារ​នៃ​គ្រឹះស្ថាន​របស់យើងខ្ញុំ​ព្យាយាម​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ក្នុងការ​ស្នើឡើងនូវ​កម្មវិធី​​​មាន​សកម្មភាព​សម្បូរបែប និង​ចម្រុះ​ដើម្បីឲ្យ​កូន​របស់​លោកអ្នក​អាច​មានការបើកចំហ​ទៅកាន់​មុខវិជ្ជាថ្មី អភិវឌ្ឍ​គំនិតច្នៃប្រឌិត និង​ស្វែងរក​ទេពកោសល្យ​ថ្មីៗ។

មុខវិជ្ជា​ដែលស្នើឡើង​មានច្រើន និងអាចប្រែប្រួលពី​ត្រីមាសមួយ​ទៅ​ត្រីមាសមួយទៀត​ និងរួមមាន៖

  • បាល់ទាត់
  • បាល់ឱប
  • ល្ខោន
  • សិល្បៈ
  • ។ល។

ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​គឺជា​អ្នកចាត់ចែង ឬគ្រូបង្វឹក

សាលា​ជ្រើសរើស​គ្រូបង្វឹក​ជាទៀងទាត់​ដែលចង់​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង/ទេពកោសល្យ​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​កុមារ​របស់សាលា។ យើងខ្ញុំ​ចង់បាន​គ្រូបង្វឹក​ជានិវាសនជន​នៅខេត្តសៀមរាប ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ផ្នែក​រៀបចំ​សកម្មភាព និងដែល​ចង់មាន​សកម្មភាពបន្ថែម។

ប្រសិនបើលោកអ្នក​មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ​មកយើងខ្ញុំនូវ៖ ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប លិខិត​ចំណាប់អារម្មណ៍ និង​កម្មវិធី​​ច្បាស់លាស់​នៃ​សកម្មភាព​ដែល​ស្នើឡើង​ដើម្បីបង្កើន​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​គ្រួសារ​ឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រសើរ​ឡើង។

កម្មវិធី​ និង​ការប្រាស្រ័យទាក់ទង​ត្រូវបាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​សាលា។ តម្លៃ​ត្រូវបានស្នើឡើង​ដោយ​​គ្រូបង្វឹក និង​បង់ទាំងស្រុង​ជូនគ្រូបង្វឹក​នៅ​ចុង​ត្រីមាស។

បំពេញពត៌មាននៅទីនេះ

    To Top